Disclaimer

De website en e-mail van Smit Opleidingen & Trainingen zijn uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enig uitleg of advies op de website en e-mail, heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of probleem. Hoewel de informatie op de website en e-mail met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Smit Opleidingen & Trainingen streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Smit Opleidingen & Trainingen geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van de website en lezers van de e-mail van Smit Opleidingen & Trainingen kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Smit Opleidingen & Trainingen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door Smit Opleidingen & Trainingen op de website gepubliceerde informatie.

Hoewel Smit Opleidingen & Trainingen ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan Smit Opleidingen & Trainingen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van Smit Opleidingen & Trainingen wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

De door Smit Opleidingen & Trainingen opgegeven prijzen kunnen plotseling door de toeleverancier zijn verhoogd en niet meer gelden. Als de opgegeven prijzen door een typefout niet meer als redelijk zijn te beschouwen worden deze prijzen ongeldig.