AVG

AVG_001Sinds 25-05-2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de AVG is uw privacy beter beschermd. Ook ons instituut valt onder deze Europese regelgeving.

Uw persoonsgegevens mogen alleen na uw toestemming worden gebruikt. Omdat u of uw werkgever deze gegevens zelf aan ons heeft aangeleverd zien wij dat als toestemming om uw gegevens op een veilige en niet aan internet verbonden systeem te bewaren zolang dat voor de geldigheidsduur van een certificaat of diploma nodig is.

U dient te weten aan wie u deze gegevens verstrekt en voor welk doel deze gegevens worden gebuikt. Het moet ook gemakkelijk zijn om de toestemming weer in te trekken. Persoonsgegevens voor opleidingsdoelen kunnen zijn: uw naam, geboortedatum, geboorteplaats. Soms ook uw telefoonnummer en e-mailadres om u te kunnen benaderen als een cursus onverhoopt geen doorgang kan vinden.

Natuurlijk geven wij geen enkele persoonsgegevens aan anderen door, dat deden we voordien ook niet. Behalve voor opleidingen waar een extern examen aan verbonden is: daarvoor geven we met uw toestemming uitsluitend de minimaal benodigde persoonsgegevens vrij of we verzoeken onze cursisten om dit zelf aan het examen-instituut te verstrekken.

Er geldt tevens dataportabiliteit. Dat houdt in dat u recht heeft om de gegevens die wij van u hebben opgeslagen in een standaardformaat te ontvangen. Zo heeft u daar controle op. De overheid controleert ons. Ook heeft u het recht om te worden vergeten. Als uw gegevens zijn verwijderd moeten deze gegevens daadwerkelijk in ons systeem zijn verwijderd.

Volgens de AVG moet bekend zijn welke functionarissen/personen bij uw gegevens kunnen. Dat is bij Smit Opleidingen & Trainingen uitsluitend de directeur/eigenaar L. Smit.

Vragen over AVG kunt u stellen via onze e-mail en het contactformulier.