Inspecties

SOT-letters__RechthoekigWij voeren de inspecties van elektrische arbeidsmiddelen en elektrische installaties uit volgens een inspectieplan. In zo’n plan wordt duidelijke wat wel en wat niet wordt geïnspecteerd.  Onze inspecties worden uitgevoerd door Leo Smit, die onder andere STIPEL is gediplomeerd. Uiteraard werken we met moderne meet- en testapparatuur en worden de inspecties digitaal aangeleverd.

Elektrische arbeidsmiddelen

Het doel van deze inspectie is bepalen of een elektrisch arbeidsmiddel voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften, zoals omschreven in de van toepassing zijnde normen.

Een elektrisch arbeidsmiddel is een op de werkplek gebruikt arbeidsmiddel, hulpmiddel of persoonlijk beschermingsmiddel dat een elektrisch gevaar kan opleveren of verminderen.

Voorbeelden van elektrische arbeidsmiddelen zijn:

 • elektrische gereedschappen;
 • elektrische machines;
 • handlampen en andere verplaatsbare lampen;
 • stroomverbruikende toestellen, zoals: koelkasten, koffiezetters, laboratoriumapparatuur, pc’s, printers en stofzuigers;
 • verplaatsbare leidingen;
 • verplaatsbare elektrische meetinstrumenten;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • handgereedschappen voor het onder spanning werken;
 • verplaatsbare schakel- en verdeelinrichtingen;
 • medische elektrische toestellen >> NEN-EN-IEC 62353;
 • elektrische lasapparaten >> NEN-EN-IEC 60974-1.

Elektrische installaties

Het doel van de inspectie van een elektrische installatie is het zorgen voor:

 1. De veiligheid van mensen en levende have door bescherming tegen de invloed van elektrische schok en verbranding;
 2. Bescherming tegen schade aan eigendommen ten gevolge van brand en hitte ten gevolge van een defect in een installatie;
 3. De vaststelling dat de installatie niet is beschadigd of aangetast ten koste van de veiligheid en
 4. De vaststelling van de aanwezigheid van defecten in de installatie en afwijkingen van de eisen van deze norm die aanleiding kunnen geven tot gevaar.

De inspectie wordt visueel uitgevoerd, waarbij ook de tekeningen worden betrokken. Daarna worden een aantal metingen uitgevoerd:

 • Circuitimpedantie: de lusweerstand tussen de fase(n) en aarde:
  Deze meting controleert of de installatie tijdig wordt uitgeschakeld bij een sluiting tussen een fase en aarde;
 • Netimpedantie: de lusweerstand tussen de fase(n) en de nul en fasen onderling:
  Deze meting controleert of de installatie tijdig wordt uitgeschakeld bij een kortsluiting tussen fase(n) en de nul;
 • Isolatieweerstand:
  Deze meting controleert of uw bedrading en bekabeling ‘poreus’ is. Een zeer belangrijke meting ter voorkoming van brand;
 • Aardlekbeveiliging:
  De aardlekschakelaars kunnen vast gaan zitten. Daarom is het noodzakelijk metingen uit te voeren of de aardlekschakelaars nog goed functioneren.

Het startpunt is de hoofdverdeler, vandaar uit werken we naar de eventuele onderverdelers. We maken daarbij foto’s en rapporteren onze bevindingen. Eventueel maken we themografische opnamen om slechte contacten en oververhitting zichtbaar te maken.