Worden voor de (periodieke) inspectie van elektrische arbeidsmiddelen eisen gesteld aan de keurmeester?

Inspectie van elektrische arbeidsmiddelen kunnen uitsluitend volledig juist worden uitgevoerd als de inspecteur:

  • enige basiskennis van elektrotechniek heeft (spanning, stroom, weerstand, vermogen);
  • kennis heeft van de relevante bepalingen uit de NEN 3140;
  • de meetprincipes begrijpt;
  • de werking van de gebruikte tester begrijpt;
  • de keuringen zowel visueel als door meting en beproeving kan uitvoeren en dewaarden juist kan interpreteren;
  • de keuringsresultaten kan verwerken in een rapport (papier of software);
  • voldoende praktijkervaring heeft;
  • schriftelijk door of namens de werkgever is aangewezen minimaal als Voldoende Onderricht Persoon voor de inspectie vn elektrische arbeidsmiddelen en Vakbekwaam Persoon voor de inspectie van elektrische machines.

Er zijn veel personen die nauwelijks verstand van normen en zaken hebben en toch allerlei keuringen aan elektrische arbeidsmiddelen uitvoeren want “zo moeilijk is dat toch niet?”. Je stop de stekker van bijvoorbeeld je boormachine in een tester en dan gaat alles vanzelf…..

Veel machines, ook sommige handgereedschappen zoals een (haakse) handslijpmachine hebben een zogenaamde nulspanningsbeveiliging die moet voorkomen dat de machine ‘spontaan’ begint de draaien na spanningsuitval of wanneer de stekker in de contactdoos wordt gestoken. Bij aansluiting op een testapparaat, dat bij een aantal testen fase en nul van de testcontactdoos kortsluit, meet je met open contacten van de nulspanningsbeveiliging. Deze metingen hebben dan weinig nut.

Lastransformatoren hebben een lasrelais. Bij driefasen transformatoren wordt vaak een verloopsnoer gebruikt. Bij een dergelijk snoer zijn alle actieve delen (fasen en nul) kortgesloten. Het lasrelais blijft open staan waardoor een deel van het elektrisch circuit niet wordt gemeten en de inspectie beperkte waarde heeft (zie afbeelding).

Al heb je een dure tester dan valt en staat een kwaliteit van een inspectie met de ervaringen en inzichten vam de keurmeester. Een timmerman zonder de nodige elektrische basiskennis en normkennis die eens per jaar een tester uit de kast haalt en moet bedenken hoe het allemaal ook alweer moet is vaak geen betrouwbare keurmeester waardoor de betrouwbaarheid van de inspectie twijfelachtig is. Maar er wordt een certificaat gemaakt en er wordt een keuringssticker op de machine geplakt dus officieel is alles netjes in orde als er een VCA-audit plaats vindt.

Om deze redenen is er sinds enige tijd geleden een certificatie mogelijk. De keurmeester volgt daarbij meestal eerst een cursus/training voor de inspectie van elektrische arbeidsmiddelen. Daarna kan hij/zij worden aangemeld voor een onafhankelijk examen dat uit een theoriedeel en een praktijkdeel bestaat. Voor het praktijkdeel kan de eigen tester worden gebruikt waarmee de keurmeester waarschijnlijk reeds vertrouwd is. Na het met goed gevolg afleggen van het examen is de keurmeester voor 3 jaar gecertificeerd en ontvangt een DNV-certificaat. Uiteraard zal certificatie niet alle fouten van de keurmeester kunnen voorkomen maar wel een heel stuk reduceren. Er zijn ervaren keurmeesters geweest die toch herexamen van het praktijkdeel moesten doen omdat ze de meetsnoeren van de tester niet of niet juist aansloten op de tester en/of het testobject….

Wat zijn uw ervaringen? Uw reacties zijn welkom!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s