NEN 1010:2015 is per 01-01-2017 van kracht geworden

NEN 1010 is al vele jaren hèt handboek met veiligheidsbepalingen voor de elektrische installaties. (Elektro)technici van meerdere generaties weten dit. Al reeds in 1932 zijn de eerste voorlopers van de NEN 1010 verschenen. De eerste ‘echte’ druk van de NEN 1010 verscheen in 1940. Dit is nu historie en niet meer van belang.

Daarna verschenen regelmatig nieuwe edities:

NEN1010-reeks=2015

Met grote vette cijfers wordt het jaar van verschijnen van de betreffende editie van de NEN 1010 weergegeven. Daaronder staan de data waarop deze editie van kracht is geworden.
De laatste editie van 2015 is per 01-01-2017 van kracht geworden.

Voor bestaande elektrische installaties gelden de edities die van kracht waren bij het ontwerp en de aanleg van die installatie. Daarom zijn ook de oude normen nog steeds nodig!

Via een publicatie in de Staatscourant wordt door het ministerie aangegeven wanneer een editie van de NEN 1010 van kracht wordt. De datum van verschijnen van een norm is wat minder belangrijk. Als een norm door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) wordt gepubliceerd kunnen ontwerpers en installateur als voorbereiding  kennis nemen van de betreffende editie. En dan beginnen de werkzaamheden voor wetgevende instanties. Waarna dit in de Staatscourant wordt gepubliceerd en de norm formeel van kracht wordt:

Staatscourant=2016

Samengevat:

Artikel 5.1a NEN 1010
Bij toepassing van NEN 1010 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische voorschriften uit oogpunt van veiligheid bevatten over een voorziening voor elektriciteit.

Bijlage I
De verwijzing naar NEN 1010 2007 + C1 2008 komt te luiden:
NEN 1010:2015 + C1:2016 “Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties”.

Onderdeel B
In NEN 1010 is meer opgenomen dan nodig is voor de toepassing van artikel 6.8 van het Bouwbesluit 2012. Eerder bevatte artikel 5.1 een uitgebreide opsomming waarin was aangegeven welke onderdelen bij toepassing van NEN 1010 buiten beschouwing mogen blijven. Met deze wijziging van de opzet van artikel 5.1 (voortaan artikel 51a) is bepaald dat NEN 1010 alleen van toepassing is voor zover het gaat om technische voorschriften voor een voorziening voor elektriciteit van een bouwwerk die zijn gesteld uit oogpunt van veiligheid.

Dit betekent dat onderdelen van NEN 1010 die bijvoorbeeld betrekking hebben op administratieve en procedurele bepalingen niet van toepassing zijn. Hetzelfde geldt voor voorschriften voor installaties buiten bouwwerken en voor voorschriften die geen betrekking hebben op veiligheid maar bijvoorbeeld bruikbaarheid.

De voorliggende wijziging heeft op zich geen inhoudelijk effect, maar heeft als voordeel dat nu de norm is gewijzigd (zie onderdeel D) het niet nodig is de opsomming van de onderdelen die buiten beschouwing mogen blijven op die wijziging aan te passen.

Onderdeel D
In dit onderdeel is van een aantal in bijlage I opgenomen normen een nieuwere versie aangewezen.
Met NEN 1010:2015 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties is de Europese norm voor laagspanningsinstallaties (de zogenoemde HD-IEC 60364-reeks) omgezet.

Klik hier voor de volledige editie van deze Staatscourant.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s